Golestan Startup

Golestan Startup

گلستان استارتاپــ

گلستان استارتاپ یک پایگاه استارتاپی است که به اطلاع رسانی، آموزش، معرفی استارتاپ ها، برنامه نويسان و ايده پردازان و سرمايه گذاران و رویدادهای استارتاپی در سطح استان گلستان می پردازد.

با ما همراه شوید تا در هنگام رونمایی از سایت مطلع شوید.

28 همراه تا این لحظه ...